Utveckling uppstår i mötet mellan idéer och människor.

För oss är det viktigt att ständigt utvecklas, och den viktigaste ingrediensen i den processen handlar om att springa in i nya idéer. Det är bland annat därför vi anordnar events för våra kunder och intressanta personer i branschen.

Tidigare

05 november 2014

Kreativa samarbeten med partners/sponsorer

Finansiering via partners, sponsorer m fl är oftast nödvändigt för en ideell organisation. Malin Roux Johansson, på RealStars, berättar hur du kan skapa och erbjuda dina partners kreativa samarbeten.

05 november 2014

Finansiering via partners, sponsorer m fl är oftast nödvändigt för en ideell organisation. Malin Roux Johansson, på RealStars, berättar hur du kan skapa och erbjuda dina partners kreativa samarbeten.

01 oktober 2014

Skapa sociala mediarbetare

I det här dialogfokuserade seminariet tar Henrik Ladström upp ett par exempel på hur man som ideell verksamhet kan använda sig av medarbetare och eldsjälar och allt det fantastiska som de skapar, för att få organisationen att nå ännu längre. 

01 oktober 2014

I det här dialogfokuserade seminariet tar Henrik Ladström upp ett par exempel på hur man som ideell verksamhet kan använda sig av medarbetare och eldsjälar och allt det fantastiska som de skapar, för att få organisationen att nå ännu längre. 

03 september 2014

Hur utveckla digital samverkan i föreningar, förbund och ideella verksamheter?

På frukostseminariet lyfter våra två gästförläsare Niklas Angmyr och Kerstin Söderberg fram utvecklingsvägar för digital samverkan. Digital samverkan är deras term för vad som på engelska kallas digital collaboration.

03 september 2014

På frukostseminariet lyfter våra två gästförläsare Niklas Angmyr och Kerstin Söderberg fram utvecklingsvägar för digital samverkan. Digital samverkan är deras term för vad som på engelska kallas digital collaboration.

04 juni 2014

Tips och verktyg för ökat medlemsvärde

Presentationen ger dig tips och verktyg för hur du ökar medlemsvärdet i din organisation. Under en timma kommer vi att presentera vår helhetslösning som riktar sig till ideell sektor. 

04 juni 2014

Presentationen ger dig tips och verktyg för hur du ökar medlemsvärdet i din organisation. Under en timma kommer vi att presentera vår helhetslösning som riktar sig till ideell sektor. 

27 maj 2014

Tips och verktyg för ökat medlemsvärde

Presentationen ger dig tips och verktyg för hur du ökar medlemsvärdet i din organisation. Under en timma kommer vi att presentera vår helhetslösning som riktar sig till ideell sektor. 

27 maj 2014

Presentationen ger dig tips och verktyg för hur du ökar medlemsvärdet i din organisation. Under en timma kommer vi att presentera vår helhetslösning som riktar sig till ideell sektor. 

20 maj 2014

Facebooks vara eller icke vara i ideella verksamheters internkommunikation

Facebook? Är Facebook bra att använda mellan kollegor, ideella funktionärer, volontärer och till övrig internkommunikation? Hur kan vi i sådana fall använda Facebook – och till vad är Facebook bra? Är det något vi kanske ska undvika?

20 maj 2014

Facebook? Är Facebook bra att använda mellan kollegor, ideella funktionärer, volontärer och till övrig internkommunikation? Hur kan vi i sådana fall använda Facebook – och till vad är Facebook bra? Är det något vi kanske ska undvika?

16 april 2014

Människor och livsberättelser som marknadsföring

Hur kan man skapa engagemang genom att återberätta andra människors livshistoria? Och hur kommunicerar man utan att profitera?

16 april 2014

Hur kan man skapa engagemang genom att återberätta andra människors livshistoria? Och hur kommunicerar man utan att profitera?

Sidor