Hur utveckla digital samverkan i föreningar, förbund och ideella verksamheter?

På frukostseminariet lyfter våra två gästförläsare Niklas Angmyr och Kerstin Söderberg fram utvecklingsvägar för digital samverkan. Digital samverkan är deras term för vad som på engelska kallas digital collaboration.

Hur utveckla digital samverkan i föreningar, förbund och ideella verksamheter?
Hur kan du utveckla er organisations digitala arbetsmetodik? Både mellan medarbetare, funktionärer, volontärer och era övriga intressenter? Välkommen att få insikt i en arbetsmetodik som optimerar din måluppfyllelse, problemlösning, lärande, hållbarhet och tillit.

Förutom gästföreläsningen får du delta i två givande övningar och efterföljande diskussion om ämnet.

Om Palorial

Palorial hjälper organisationer till optimal digital samverkan genom att erbjuda förändringsledningstjänster. Utgångspunkt för förändring är den egna modellen Sharing & Caring. Genom modellen kan en organisation förstå sitt utgångsläge och utvecklingsresa mot digital samverkan.

Som förändringsledare inom digital samverkan stödjer de arbetsgrupper och medarbetare att anamma digital samverkan för effektivitet, hållbarhet och tillit, t ex med hjälp av sociala intranät.

Se på YouTube

Detta frukostseminarium har varit. Se det i efterhand här eller på YouTube.

 

När

Onsdag 3 september 2014

Vi bjuder på frukost från 07.30 fram till 08.00 då seminariet startar. Efter seminariet finns tid för diskussion och samtal fram till 09.00. För dig som vill stanna längre är du välkommen.

Var

Hos Kodamera 

på Första Långgatan 16 i Göteborg.

Kodameras serie av frukostseminarier lyfter fram aktörer inom ideella verksamheter och syftar till att bjuda på kompetens och väcka nya idéer. Frukostseminarierna är en av flera aktiviteter i vår satsning med föreningar och förbund.