Artikel

OKR visar vägen framåt hos Kodamera

Adam Evertsson
Adam Evertsson15 mars 2023

Med inspiration från succébolag som Google och LinkedIn har vi på Kodamera – om än i mindre skala – valt att implementera målstyrningsmetoden OKR. – Det ger en större förståelse för vikten av att först definiera vart vi ska segla, och sedan ta reda på hur vi gör det mest effektivt, säger projektledaren och UX-designern Daniel Vaziri.

Foto av en ung pojke som gör ett hopp på mittlinjen på en vägsträcka, berg i bakgrunden

OKR, vars ursprung kan spåras ända tillbaka till 1950-talet, står för “Objectives and Key Results” och är en metod för att målsätta, mäta och prioritera olika verksamhetsområden. Fokus skiftas från produktion till utfall, och OKR innebär bland annat ökad transparens och mer riktat fokus inom en organisation.

Hur kom det sig då att det här ramverket hamnade i händerna på hos oss på Kodamera? Daniel Vaziris nyfikenhet och intresse kring processer är en av anledningarna. Han berättar att han har bekanta som jobbar på bolag som framgångsrikt använt sig av OKR.
– Jag upplevde att vi ibland haltade i vår interna affärsutveckling eftersom vi kanske inte alltid hade samma syn kring var vi var på väg, och därför fick svårt att prioritera bland alla bra idéer som kom upp på bordet, berättar Daniel.

Driver på säljprocessen

På Kodamera har det nya OKR-upplägget implementerats på försök, i mindre omfattning. Ett av områdena är marknadsföring och ett annat sälj, där man också kommit längst hittills.
– Historiskt sett har säljprocessen kretsat kring olika initiativ och förfrågningar som kommit in, men utan ett tydligt fokus. Det vi gjorde under den första OKR-cykeln var att bestämma att vi om tre månader skulle ha en proaktiv säljprocess på plats. Då kunde vi driva alla aktiviteter som pågick i cirkeln mot det.

Arbetet på den fronten har redan gett resultat, men Daniel Vaziri betonar att den största vinsten är ett nytt övergripande tänk och förhållningssätt.
– Vi har fått igång bra samtal hos oss internt och ett riktat fokus. Det har varit det centrala. Genom att också skapa ett nytt tankesätt kring mätning så kan vi utvärdera våra insatser på ett ännu mer pricksäkert sätt och därigenom göra ännu bättre leveranser, säger han.

Kortfakta om OKR:

Vad är det?

OKR står för “Objective and Key Results” och är en målstyrningsmetod som funnits i över 60 år. “Objective” står för målsättningar, medan “Key Results” syftar till mätbara resultat.

Vad kommer det ifrån?

OKR:s födelse kan spåras tillbaka till 1954 när Peter Drucker skapade något som då gick under namnet “Management by Objectives” (MBO). 1968 var Andrew Grove med och grundade det multinationella elektronikföretaget Intel, och i egenskap av vd förädlade han MBO till det OKR-ramverk som vi känner till och använder idag.

Är OKR populärt?

Många företag och organisationer, såväl stora som små, använder sig av OKR, inte minst för att det är skalbart och går att använda både övergripande och inom mindre områden av verksamheter. Google har använt ramverket sedan sin start, och även LinkedIn tillhör gruppen av OKR-förespråkare.

Hur använder man sig av OKR?

De flesta organisationerna har en målsättning och vision, men ibland kan de vara diffusa och lätta att blanda ihop. Inom OKR är det viktigt att ha mål att arbeta utefter, vare sig de är kort- eller långsiktiga. Det ska också vara tydligt hur det dagliga arbete som görs leder till dessa målsättningar, så att det blir enklare att prioritera och fokusera rätt. I vissa fall använder man sig av “stretch goals” inom OKR, vilket innebär att målen är så ambitiösa att de är nästintill svåra att nå, vilket anses uppmuntra kreativitet och engagemang. OKR är helt enkelt mångfacetterat och kan användas på flera olika sätt.
 

Har du några frågor om OKR (eller bara vill jobba med oss)?

Hör av dig till vår egen expert, Daniel, som gärna berättar mer!

Daniel Vaziri

Daniel Vaziri

Projektledare / UX-designer

daniel@kodamera.se0707-68 52 68

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?