Vi värnar om dina personuppgifter

På Kodamera vill vi värna om både dina personuppgifter som kund till oss men även hjälpa er att skydda personuppgifter för dina användare och kunder som ni hanterar. Denna policy beskriver hur vi hanterar personuppgifter.

Kund till Kodamera

När du är kund till Kodamera behöver vi spara uppgifter om dig som kund. Uppgifter vi sparar är kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-post samt din funktion/roll i organisationen. Uppgifterna används för att kunna kommunicera med er när vi utför tjänster samt att vi skall kunna fakturera er. Vi kan också komma att skicka information till er som kund som rör våra tjänster. Vill ni inte ha denna information så är det bara att meddela oss.

Ovan uppgifter sparas i olika verktyg vi använder för att driva projekt och sköta verksamheten: projekthanteringssystem, ärendehanteringssystem, CRM-system och faktureringssystem. Uppgifterna är tillgängliga för alla som jobbar på Kodamera samt våra samarbetspartners och sparas så länge du är kund hos oss.

Digitala lösningar från Kodamera

På Kodamera har vi alltid användaren i fokus när vi skapar digitala lösningar. Vi vill som leverantör hjälpa er som kund att skapa lösningar där individers rättigheter avseende hantering av deras personuppgifter hanteras på ett bra sätt. Detta gör vi genom att ha kunskap kring de lagar som gäller för digital hantering av personuppgifter (GDPR) samt designa digitala lösningar på ett sätt som skapar tydlighet och transparens mot användare av lösningen (Privacy by design). Personuppgiftshantering blir en separat del i de uppdrag vi utför och något som vi tar hänsyn till när vi skapar nya digitala lösningar och funktioner för er.

Kodamera som Personuppgiftsbiträde

När vi arbetar tillsammans kommer vi som leverantör ibland att få tillgång och hantera personuppgifter som ni lagrar i de lösningar vi arbetar med. Vi hanterar endast dessa data i syfte att kunna genomföra de uppdrag ni beställer av oss. När ni lämnar ut behörighet till oss där vi får tillgång till dessa data kommer vi ofta att kopiera dessa till vår utvecklingsmiljö. Vi kommer inte att missbruka denna information och vi kommer inte sprida den vidare. Den kommer endast att användas i syfte att kunna hjälpa er med det ni vill ha vår hjälp med. 

Ni som är kund till oss är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter ni samlar in i era digitala lösningar som vi arbetar med. När vi får tillgång (behandlar) eller tar kopior på dessa uppgifter på uppdrag av er agerar vi som personuppgiftsbiträde. 

Vi har tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som beskriver vilka rutiner vi tillämpar när vi hanterar personuppgifter. Hör av dig till support@kodamera.se om du behöver teckna ett sådant med oss.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller funderingar på hur vi hanterar personuppgifter får du gärna höra av dig till oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?