Innehållsstrategi

Innehållet på din webbplats och i dina sociala kanaler är ett viktigt verktyg för att uppnå dina affärsmål. Med en innehållsstrategi ser vi till att verksamhetens mål uppnås samtidigt som målgruppernas behov tillgodoses. Kort sagt; din marknadsföring blir lönsammare och dina kundrelationer blir bättre.

En plan för ditt innehåll

Så vad är egentligen en innehållsstrategi? Enkelt sagt är det en plan för ditt innehåll och hur det ska hanteras i olika marknadsföringskanaler som till exempel din webbplats, Facebook och Twitter. En innehållsstrategi förklarar vilket innehåll du ska skapa och varför, vilka kanaler du ska använda dig av för att kommunicera, vilka målgrupper du vänder dig till (och hur du pratar med dem) och hur du kan mäta och följa upp att innehållet ger den effekt du eftersträvar för att nå dina mål.

Vanliga byggstenar i en innehållsstrategi

 • Mål och delmål
 • Målgrupper och deras behov
 • Mätpunkter
 • Tonalitet
 • Riktlinjer för SEO-copy
 • Innehållsprogram & kategorier
 • Publiceringsplanering

Fyra skäl till att ha en innehållstrategi

 • Ditt innehåll blir konsekvent och håller samma höga kvalitet överallt, strategin säger hur innehållet ska se ut och hur det ska skrivas och låta (tonalitet).
 • Det blir enklare att jobba med innehåll, strategin talar om vad som ska kommuniceras och hur ofta det ska göras.
 • Ditt innehåll får högre kvalitet eftersom strategin utgår från verksamhetens mål och dina målgruppers behov.
 • Du kan enkelt följa upp och mäta vilket innehåll som fungerar eftersom strategin inkluderar mätpunkter redan från början. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?