Med fokus på tydlighet

  • Projektnamn Auson
  • Projektperiod maj 2014 - okt 2014

Ausons webbplats ska både guida slutkonsumenter och upplysa återförsäljare. De tydliga målgrupperna och deras skilda behov la grunden till Ausons nya responsiva webbplats.

Auson tillverkar produkter för rostskydd, ljuddämpning, tak- och träskydd. Kemiföretaget har kunder över hela världen och ser kvalitet, produktutveckling och miljösäkerhet som sina starkaste konkurrensmedel.

Det har gått åtta år sedan Auson och Kodamera fann varandra. Sedan dess har Kodamera väglett och hjälpt Auson framåt med sin digitala närvaro.

Under 2014 blev det tydligt att det fanns ett behov av responsiva nyckelsidor på auson.se – någonting som dittills saknats. Ett kartläggande arbete tog vid och uppdraget kom att växa i takt med att nya behov synliggjordes.

Kartläggning

Maj 2014

Med uppdragsbeskrivningen att skapa ett antal responsiva nyckelsidor på auson.se inleddes en kartläggning. Under processen, som består av workshops där vi frågar ut kunden om mål, målgrupper och behov, kom Auson ganska snart fram till att verksamheten skulle tjäna mer på en grundligare förändring av webbplatsen. Uppdraget vidgades därför till att innefatta en helt ny webbplats.

Koncept & design

Juni 2014

I konceptarbetet läggs mycket energi på att få startsidan att tilltala Ausons båda målgrupper. Slutkonsumenten ska uppleva det enkelt att få produktinformation och samtidigt konvertera genom att guidas till närmaste återförsäljare. Återförsäljarna ska ledas till att kontakta Auson.

Strukturen arbetas om och produktgrupper hålls nu ihop på ett tydligare sätt vilket leder till att man som besökare slipper känslan av att ofrivilligt hoppa mellan avdelningar på webbplatsen.

Tack vare kundens fokus på målgrupperna och deras behov kunde vi skala ner intrycken och uppmaningarna på startsidan. Detta syns inte minst i menyn som tilläts bli vädligt avskalad. Information som tidigare tagit uppmärksamhet från den tänkta konverteringsprocessen finns bland annat att hitta i sidfoten istället.

Den nya designen följer samma linje. Färg och form förstärker strukturens tydlighet och det finns en tilltro till att besökaren finner innehållet de är ute efter på egen hand, snarare än möts av ett flertal skrikiga uppmaningar.

Implementation

Augusti - Oktober 2014

Rent teknisk är nya auson.se inte ett helt nytt bygge, utan en vidareutveckling av den tidigare webbplatsen. Det innebar dock en redaktionell översyn av innehållet samt en migrering av det till en nyare version av Drupal - Drupal 7. En ny design togs fram i samband med migreringen och i den även en responsiv design så att webbplatsen visas på ett bra och korrekt sätt oavsett om du besöker webbplatsen på en laptop eller med en smartphone.