Dolda och synliga förbättringar på Lottakårens nya webb

Man brukar prata om toppen av ett isberg, och i Svenska Lottakårens fall består den av en modern, stilren och lättnavigerad webbplats. Under vattenytan döljer sig samtidigt en mängd funktioner som riktar sig mot såväl medlemmar som administratörer.

Projektperiod:

2015 - pågående
Mockup på lottakårens hemsida

Bakgrund

Svenska Lottakåren är en ideell organisation som sedan 1924 engagerat och utbildat kvinnor att ta en aktiv roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar. Kärnverksamheten består av just utbildningar, som administreras och marknadsförs via webbplatsen.

Kodameras första bidrag på den fronten, i form av en nylanserad plattform, kom redan 2017. Våren 2022 skedde sedan ytterligare en uppgradering, byggd på den senaste versionen av CMS:et Drupal. I samband med båda lanseringarna har ny funktionalitet introducerats, samtidigt som även det rent visuella fått sig ett lyft. Både då och därefter har också kontinuerlig utveckling och säkerhetsoptimering skett för att hålla webbplatsen i trim.

Illustration av ett isberg.

En webb för alla

Svenska Lottakårens nya plattform är modern och logiskt uppbyggd. Ambitionen har varit att göra det enkelt att navigera till rätt plats, även för besökare med olika funktionsvarianter. Tidigare fanns bland annat kodmässiga brister som innebar att textläsare – automatiserade verktyg som läser högt för synskadade – inte kunde återge innehållet på ett korrekt sätt. Att åtgärda det var högprioriterat, och parallellt med det sågs också webbplatsens kontrastförhållanden över.

Samtidigt är den publika webben bara toppen av isberget hos Svenska Lottakåren. Det är nämligen under ytan, bortom det som är synligt för den genomsnittlige besökaren, som de större bitarna av arbetspusslet har lagts.

Illustration av ett layout verktyg

Layout builder ger nya möjligheter

En av de stora nyheterna på ett funktionsmässigt plan är Layout builder. Det är ett administrativt dra-och-släpp-verktyg i Drupal som vidareutvecklats av Kodamera, och där redaktören i realtid kan följa hur en sida med valfritt innehåll tar sin form. I Svenska Lottakårens fall innebär det att kurser och utbildningar kan presenteras på det sätt som man anser är mest optimalt.

– Layout builder har gett oss möjligheter att sätta samman innehåll på ett helt nytt sätt. Det gör att vi kan presentera det mer logiskt och servera möjligheten att hitta vidare på ett smidigt sätt, säger Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren.

Illustration av en blixt

Mångsidigt medlemssystem

Genom ett välsmort samarbete med henne och övriga medarbetare har också ett smidigare system för medlemshantering skapats. Några av funktionerna är:

 • Bank-ID som alternativ inloggningsmetod. 
 • En motor för e-postutskick, där man enkelt väljer de medlemmar man vill skicka sitt meddelande till. Detta fungerar tack vare en integration med MailChimps tjänst Mandrill.
 • Möjligheten för de individuella kårerna att sätta samman sina egna kårsidor med en struktur av sidor och undersidor.
 • Den unika medlemmens aktivitet i Lottakåren registreras och skapar en loggbok över medverkan i olika kurser och engagemang inom kåren.
 • Via rättighetssystemet i applikationen har de individuella kårerna möjlighet att administrera och hantera sina, och enbart sina, medlemmar.
 • Möjlighet till direktkommunikation med kursdeltagare via en SMS-integrering.
Illustration av en plånbok.

Enklare ekonomisystem

Ekonomisystemet håller ordning på avgifter och inbetalningar, data till bokföringssystem samt import av bankgirofiler. Nedan följer några av de förbättringar som gjorts:

 • Medlemmar kan numera välja huruvida de vill betala fakturor på klassiskt vis eller online, via en integration mot betalningssystemet Payson Checkout. 
 • Systemet räknar ut medlemsavgiften som tillfaller de individuella kårerna kontra hur mycket som ska gå till Svenska Lottakårens paraplyorganisation, med automatiska utbetalningsunderlag för kårerna.
 • Medlemsfakturor genereras utifrån medlemmarnas data och med hjälp av en OCR-generator. 
 • BG Max-filer, med bankgiroinbetalningar, läses in automatiskt och stäms av mot inbetalningar av medlemsavgifter.
 • För att enklare flytta över bokföringsinformation kan systemet på begäran generera och exportera så kallade SIE4-filer med information om in- och utbetalningar och andra poster.
Illustration av en bok.

Utförlig utbildningskatalog

Som en förlängning av den publika webbplatsen så hanterar och rymmer systemet också Svenska Lottakårens hela utbildningskatalog. Det innebär att:

 • Medlemmar visar, listar och söker till arrangerade kurser via systemet.
 • Den individuella medlemmen har en “Mina sidor”-funktionalitet med full överblick över de kurser som genomförts och är inplanerade.
 • Systemet hanterar meriter utifrån medlemmens engagemang och utförda kurser, och Svenska Lottakårens säkerställer på så sätt kvalificeringen inom organisationen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?