Garanterat enkelt

Ebeco ville göra det enklare för deras installatörer att säkerställa och dokumentera sina golvvärmeinstallationer – och samtidigt få nöjdare kunder. Vår gemensamma lösning på denna utmaning kallar vi Garantera Ebeco – en digital installationshjälp som är med installatörerna vare sig de är ute på fältet eller administrerar sina jobb bakom skrivbordet.

Webbplats:

Garantera Ebeco

Projektperiod:

Februari 2013 - September 2013

Prototyp

februari–mars 2013

I de inledande diskussionerna kring kriterierna för tjänsten dök det upp ett antal behov som tjänstens utformning skulle var tvungen att tillgodose. Vi lärde oss att vår primära målgrupp (golvvärmeinstallatörer som använder Ebecos produkter) behöver ha tillgång till tjänsten både när de är på plats ute hos slutkund och när de planerar sina kommande jobb på kontoret. Vi lärde oss att målgruppsdemografin är så splittrad att tjänsten behövde vara tillgänglig på flera plattformar, och att underhåll och uppdateringar skulle vara möjliga att göras tillgängliga för alla användare samtidigt. Tjänsten behövde även vara såpass smidig och erbjuda någon typ av mervärde för att installatörerna skulle föredra framför den existerande lösningen med papper och penna.

Läs mer om hur Erik med hjälp av Omnigraffle och en liten dos javascript tog fram den klickbara interaktiva prototypen.

Allt eftersom vi med hjälp av pennor fick ned våra lösa tankar och idéer på papper kom vi till insikten att tjänsten var för komplex för att vi skulle kunna dra några slutsatser om dess existensberättigande utifrån skisser på flöden och funktioner på papper. Istället valde vi att relativt tidigt i processen flytta in pappersskisserna i datorn och ta fram digitala skisser och flödesscheman som var anpassade för att se bra ut i smartphones. Utifrån dessa kunde vi sedan få fram en klickbar, interaktiv prototyp att testa direkt i mobiltelefonen. Denna visades upp internt hos Ebeco innan beslut fattades om att gå vidare. Med en förankrad känsla av att vara något på spåren gick vi vidare till att testa prototypen på den tänka målgruppen: Ebecos installatörer.

Marknadsundersökning & användningstestning

april–maj 2013

Fotografi över en av Ebecos produkter
En av många skyltar i Ebecos monter på El-fack 2013.

För att ytterligare bekräfta vår magkänsla om att vi hade ett bra koncept bokades det in ett möte i mitten av april med ett antal golvvärmeinstallatörer där vi tillsammans med representanter från Ebeco presenterade den tilltänkta tjänsten. De fick därefter möjlighet att känna på prototypen och komma med kommentarer och förslag på förbättringar. Genom att prata med verkliga användare fick vi det slutgiltiga beviset på att lösningen inte bara var en bra idé på pappret utan även tilltalade den tänkta målgruppen. Vi fick även med oss ett antal värdefulla insikter som tillät oss att göra ändringar i konceptet innan dyrbar tid hade lagts på utveckling.

Julia Lorenz från Ebeco drar samma slutsatser: ”Det var väldigt tryggt att få se att vi var på rätt spår, och få indikationer på att det fanns en efterfrågan - innan vi hade lagt många timmar på utvecklingen. Dessutom fick vi konkret input på hur tjänsten skulle kunna förbättras.”

Sedan tidigare fanns det ett önskemål om att presentera tjänsten på elbranchens stora fack-mässa El-fack i mitten av maj. Med ett beslut fattat om att gå vidare i arbetet med att ta fram tjänsten valde vi att fokusera på det visuella formspråket för att på så sätt ha möjlighet att visa upp tjänsten såsom den var tänkt att se ut för ett stort antal potentiella användare på mässan. Ett grafiskt manér togs fram och applicerades sedan på relevanta gråskisser för att få fram ”färdigdesignade” exempelvyer (vyer som vi sedan i de allra flesta fall finslipade ytterligare fram till releasen). Vi producerade även en marknadsföringswebbplats för att hjälpa Ebecos säljare att presentera tjänsten, där man kunde anmäla sitt intresse för att använda tjänsten.

Produktion

juni–augusti 2013

Viktor skriver mer om hur vi förstärkte applikationskänslan genom att utnyttja inbyggda funktioner i iOS och Android. 6 enkla steg mot en mer app-lik webbtjänst.

Med ett önskat datum för lansering var det dags att planera upp produktionen. Med en stundande sommar med tillhörande semestrar valde vi att dela upp produktionen i två delar, där den första syftade till att få till ett glasklart helhetsperspektiv. En tekniska analys inför det stundande arbetet gjorde att många fallgropar kunde identifieras och lösas tidigt. Alla vyer i tjänsten gicks igenom för att säkerställa att alla möjliga interaktioner fanns med i beräkningarna. Arbetet med att bygga tjänsten kunde därmed sättas igång direkt efter semestrarna och fyra veckor senare så lanserades Garantera Ebeco.

Resultat

hösten 2013

Behoven av stöd för flera plattformar och skärmstorlekar samt möjlighet att rulla ut uppdateringar löpande gjorde att vi ganska snart drog slutsatsen att en responsiv webbtjänst var rätt väg att gå. Vidare utgick vi både konceptuellt och designmässigt från mobilanvändaren för att säkerställa att tjänsten i så stor mån som möjligt kan stödja installatörerna i deras vardag ute hos sina kunder. Webbplatser av den här typen är alltid en utmaning, men tack vare att vi identifierade potentiella problem redan på pappret kunde vi hitta lösningar innan vi fick ett tekniskt arv att behöva ta hänsyn till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?