Fler kvalitativa leads och ökad debatt

  • Projektnamn IHM Business School
  • Projektperiod jan 2013 - pågående

När IHM Business School beslutade sig för att uppdatera sin webbplats både tekniskt och grafiskt ville man samtidigt digitalisera det innovativa klimatet som präglar den analoga miljön. I sin nya responsiva kostym behöver IHM inte längre hänvisa vidare till debatten. Debatten kan ske på IHM.se.

Utöver ett tydligare fokus på visioner och diskussioner förnyades informationsstrukturen. Den nya webbplatsen ger besökaren ett bättre underlag att fatta rätt beslut samt snabbare komma till avslut.

Kodamera stod även bakom bygget och vidareutvecklingen av den tidigare webbplatsen som lanserades 2010. Sedan dess har IHM:s digitala närvaro vuxit vilket inneburit en ökad administration. Tekniskt var det dessutom dags att gå upp en version i grundplattformen, från Drupal 6 till 7, vilket underlättade beslutet att bygga nytt från grunden.

Rätt information till rätt besökare

Sprint 1 – februari 2013

Med hjälp av en effektkartläggning fastställs projektets syfte och mål. Målgrupperna och deras behov ringas in med hjälp av workshops, ett stort underlag av kundundersökningar och genomförandet av en djupare webbanalys.

Det utpekade målet är att den nya webbplatsen ska generera fler kvalitativa leads. Det framarbetade syftet formuleras: “Korta ned beslutsprocessen genom att ge rätt information till rätt besökare.”

Struktur på ett annat sätt

Sprint 2 och 3 – april–maj 2013

Inledningsvis vill vi skapa oss en bild av vad kunden själv tycker är “en bra webb”. Passande nog genomför IHM regelbundet benchmarks av andra webbplatser inom samma område. Genom att gå igenom dem och därefter titta på de webbplatser och delar som fått ett bra omdöme får vi en bra grund att stå på. Till det adderar vi våra egna tankar kring modern webb och normala användningsmönster.

Genom ett antal skisser i “greyboxing” utvecklas en koncepthypotes som uppfyller projektets syfte. Det branschunika flöde vi arbetat fram, som utgick från att använda en mer e-handelslik menystruktur tillsammans med en filterfunktion, genomgår användningstester för att vi så tidigt som möjligt ska kunna justera och vässa.

Innehållet först

Sprint 4 – maj–juni 2013

En webbplats utan rätt innehåll gör ingen nytta. Därför påbörjar vi arbetet med att skapa en innehållsstrategi och innehållsstandard. Arbetet baseras på webbplatsens mål och syfte samt befintligt innehåll och kundens organisation. Vi skruvar på tonalitet och disposition för att nå ut till målgruppen på ett mer effektivt sätt.

Med IHM:s återkommande ledord (“på ett annat sätt”) och med utgångspunkt i ett uppdaterat grafisk uttryck från IHM:s reklambyrå Sunny side up, skapar vi ett moodboard för att fånga känsla vi vill uppnå på den nya webbplatsen. Den gamla har under hela sin livslängd varit väldigt svart och vit – nu var det dags för mer färg och lekfullhet, utan att för den skull kompromissa bort den pondus som IHM utstrålar.

 

“Tack vare att vi skapade konkret exempelinnehåll underlättades designprocessen och kunden fick se skisser som var väldigt nära slutresultatet.”

Sidorna för respektive utbildning designas utifrån den nya innehållsstandarden. Informationen har delats upp med ambitionen att besökaren lättare ska kunna ta till sig relevant information för att ta ett beslut.

En grunduppsättning av Drupal görs för att ha färdiga utvecklingsmiljöer att använda i kommande sprint. Samtidigt läggs en grund för det responsiva temat för att snabbare komma igång med utvecklandet i kommande sprint.

Produktion

Sprint 5 – juni 2013

Under avdelningen Aktuellt ville vi återanvända en del av uttrycket från sidan för alla utbildningar, samtidigt som vi ville få in puls. Vi arbetar fram ett koncept med ett samlat flöde för aktiviteter, artiklar och blogginlägg. De olika innehållstyperna får olika färger för att göra upplevelsen tydlig.

Användningstester av kontaktsidan visar att de flesta vill kunna ringa eller maila för att få svar från IHM. Ett tredje populärt alternativ var att besökaren skickade in sitt telefonnummer, för att sedan kunna bli kontaktad. Dessa tre alternativen får därför en framträdande plats på webbplatsen. Övriga kontaktmöjligheter finns kvar, men får inte lika stor exponering.

Utbildningsöversikten med sin filtrering var en utmaning då det inte fanns någon befintlig lösning att basera den på. Filtreringssystemet sitter på plats, men för att få en bra användarupplevelse i de mobila enheterna krävdes flera olika försök innan en första version kunde spikas. För att underlätta andminstrationen lades stor vikt vid att gruppera funktioner som hörde ihop tillsammans med beskrivande namn på fälten och hjälptexter.

En publik betaversion läggs upp för att få in feedback från användarna till kommande sprintar.

Utvecklingen sker med korta itterationer där framtagande av design och innehåll alltid ligger en iteration före själva utvecklingen. Metoden säkerställer att alla inblandade personer i projektet kan jobba parallellt i så hög utsträckning som möjligt.

Sprint 6 – juni–augusti 2013

Webbplatsen och konceptet ses över med ett innehållsfokus. Samtliga sidor får en innehållsprioritering vilket bland annat leder till att ämnes- och kampanjsidorna får två helt skilda vyer.

Vi går igenom befintligt material och justerar utifrån vad vi vill uppnå med den nya webbplatsen. Detta leder bland annat till att texter för utbildningarna får en innehållsstandard.

För kommentarsfunktionen faller valet på den externa tjänsten Disqus.

För att få kontroll över vilka kommande aktiviteter som visas för besökaren utvecklas ett inovativt och smidigt poängsystem. Exponeringen styrs nu av taggar och aktivitetens datum, vilket underlättar administrationen av innehållet.

Utveckling och design

Sprint 7–9 – augusti–september 2013

Utvecklingen av webbplatsens olika sidor och specifika element fortsätter. De stora samlingssidorna – start- kampanj- och ämnessidorna – börjar ta form och design går vidare med en generell landningssida och inloggningsprocessen.

Kampanjsidorna byggs för att kunna samla upp allt innehåll som är kopplat till ett visst ämne. Vi implementerar även en funktion för att kunna koppla in externt innehåll som anses vara relevant för respektive kampanj.

Populering parallellt med utveckling och lansering av nya IHM.se

Sprint 10 – oktober 2013

Allt mer innehåll blir  och webbplatsen börjar fyllas på med färdigt innehåll. Efter en period i vår lokala miljö flyttar webbplatsen till IHM:s server där påfyllningen och justerandet fortsätter.

Utveckling och design arbetar vidare parallellt med puffar, formulär och utbildningssidor. Vi hämtar in feedback från testkörningar och justerar webbplatsen.

Sprint 11 - oktober 2013

Utvecklingen går in i slutfasen och nya behov uppstår. Puffar får videostöd, utbildningsfiltren justeras och vi levererar en design för startsidan till redaktionen. Designen fungerar som stöd i det redaktionella arbetet. När alla bitar är på plats genomförs först en enhets- och webbläsartestning. Domännamnen pekas om och eftersom webbplatsen levt på IHM:s servrar sedan en tid tillbaka vet vi att allt rullar på live-servern. Den 18e oktober lanseras nya IHM.se.