Interact - Verktyget som hjälper Volvo CE att innovera

Volvo CE Interact föddes ur tron på att ett innovativt klimat uppstår genom ökad transparens och ett globalt samarbete mellan medarbetare från olika länder och kompetensområden. En digital diskussionsyta kring ämnen och idéer pekades ut som spelplan och Kodamera anlitades för design och utveckling av plattformen.

Projektperiod:

2010 - pågående
Skärmdump

Projektet startade 2010 och har över åren utvecklats på ett ytterst agilt sätt. Efter en kort initialt utvecklingsperiod stod en första lösning i drift hos organisationen. Genom kontinuerlig dialog med användarna har lösningen itererats över tid och tre större omtag har gjorts. 

Metoden effektkartläggning har nyttjats för att på ett strukturerat sätt kartlägga verksamhetens mål och användarnas behov. 

Genom att etablera ett mätramverk ur perspektiven attrahera, engagera och konvertera har flaskhalsar i lösningen identifierats och åtgärder tillämpats i olika faser av brukarens interaktion med lösningen. Bland annats identifierades en relativ svag mängd återkommande användare. Genom att skapa ett automatiserat nyhetsbrev med den senaste aktiviteten i tjänsten  ökade de återkommande användarna markant. Nu behövde man inte längre komma ihåg att besöka Interact utan kunde agera på innehållet i nyhetsbrev om man fann det intressant.

Skärmdump från Volvo CE Interact

Tjänsten är utvecklad i CMS:et Drupal med inslag av javascript-ramverket React. 

"Bygg enkelt, stabilt, ändra inte för mycket. Håll konceptet och utförandet enkelt. När ni hittar på nya funktioner så var försiktig med att ändra alltför drastiskt. Och glöm inte att kulturen är minst lika viktig som verktyget. Att placera ett nytt verktyg i händerna på kollegorna innebär inte att deras beteenden kommer att förändras. Säkerställ att ni har personer i organisation som arbetar aktivt med att förändra beteenden."

Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies Volvo CE, om att skapa, utveckla och leva med en digital tjänst

Skärmdump från Volvo CE Interacts webbplats

Resultat

Teamet bakom Interact har visat på en god uthållighet vilket varit nyckel till framgång. Det tar tid att etablera en ny online-community och de ställer höga krav på att de ansvariga utgivarna kontinuerlig bevakar och närvarar i lösningen. 

För att användarna av tjänsten inte ska tröttna gäller det att den mottagande organisationen ger feedback på de idéer och inlägg som ges. Därav har organisationen utvecklats i takt med tjänsten. En spännande form av tic-toc relation mellan organisation och tjänst har ägt rum. 

Skärmdump från Volvo CE Interacts webbplats

Ett mått på Interacts framgång är att plattformen idag är etablerad som en officiell kanal för utvärdering av idéer som önskar få intern finansiering med budget för att genomföra interna prototypprojekt. 

Genom att internt synliggöra allt som ligger i pipen för framtiden produkter och tjänster hos Volvo CE har ett ökat innovativt klimat skapats där flera exempel på synergieffekter mellan kompetenser och områden uppstått. 

Framtid

Kodamera och Volvo CE fortsätter samarbetet och bevakar kontinuerligt tjänsten och itererar dess utformning för fortsatt värdeskapande. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?