Lättillgänglig kunskap om kunskap

  • Projektnamn Lindholmen Science Park
  • Projektperiod okt 2013 - feb 2014

Lindholmen Science Park behövde en välstrukturerad, kraftfull och informationsrik webbplats. Med sin nya digitala plattform är verksamhetens budskap och innehåll mer överskådligt, mer målriktat och mer flexibelt att administrera.

Lindholmen Science Park verkar för att stärka Göteborg som kunskapsstad. Arbetet möjliggörs till stor del tack vare att allmänheten, beslutsfattarna och kanske framför allt människor med ett brinnande intresse för utveckling förstår vad Lindholmen Science Park gör. När uppdraget om att producera en ny webbplats anförtroddes Kodamera kom den övergripande frågan därför ganska naturligt – hur sprider vi kunskap om kunskap till olika målgrupper samtidigt?

Innehållet på den nya responsiva webbplatsen har sorterats om, slipats till och slagits ihop för att tydligare leva upp till målsättningen. Forskningsområdena presenteras nu på ett tydligare sätt och Lindholmen Science Park kan tack vare en ny multisite-lösning snabbt sätta upp fristående siter för forsknings- och utvecklingsprogram samt kampanjer och evenemang.

Kartläggning

Sprint 1 – oktober 2013

Med hjälp av en inledande workshop kartläggs övergripande mål, målgrupper och funktioner. Vi inventerar det befintliga innehållet för att få reda på vad som saknas och vad som är överflödigt. Leverabeln blir en effektkartläggning på vilken vi grundar beslut inom innehåll, design och funktioner på.

Webbplatsen har olika målgrupper med olika behov och det är viktigt att alla tillgodoses. Bland målgrupperna finns:

  • De ämnesintresserade. Vill bidra och känna till olika projekt. Har behov av att ämnen lyfts fram på ett tydligt sätt.

  • Besökare på området. Vill hitta till och på området. Har behov av en enkel ingång till vägbeskrivningar och besöksinformation.

  • Partners och etablerare. Vill se möjligheterna med sitt engagemang. Behöver förstå samverkanskonceptet där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans skapar innovationskraft som leder till en hållbar tillväxt.

Samverkan på Lindholmen Science Park

Utvecklarna är i arbete från dag ett och börjar parallellt jobba med att migrera innehåll från Lindholmen Science Parks tidigare webbplats.

Kommunikation och design

Sprint 2 – november 2013

Med stöd av effektkartläggningen skalas innehållsmängden ner. Det som kvarstår vässas till och sorteras i en ny struktur. Vi kan aldrig begära att alla besökare läser alla undersidor, därför är det viktigt att samla det viktigaste budskapet på färre och mer lättillgängliga platser. Målet är att så många besökare som möjligt ska förstå samverkanskonceptet.

Tonaliteten justeras och webbplatsens textstycken får rappare inledningar för att ge besökaren fler ingångar och en tydligare vägledning. Vi producerar riktlinjer för navigering, puffar och preliminära landningssidor samtidigt som vi utvecklar en grafisk och responsiv design på prioriterade vyer.

En ny start

Sprint 3 – november 2013

Konceptutvecklingen av startsidan tar fart. Målet med den nya startsidan är att fånga den ämnesintresserade genom att exponera alla de ämnen Lindholmen Science Park berättar om. Sidan ska också visa det fysiska området och aktiviteten som råder. Förstagångsbesökare fångas upp med riktat innehåll och en Hitta hit-knapp.

Samtidigt skapas sidhuvud och -sidfot samt utseende för menyer och evenemang. Migreringen av innehåll fortsätter och data för bland annat företagsregister, dagens lunch och nyheter flyttas över.

Sprint 4 – december 2013

Lindholmen Science Parks innehåll springer från många ämnen, händelser och kampanjer. En viktig byggsten i vårt koncept med den nya multisiten var därför att utveckla lättadministrerade mikrositer – siter som lätt kan skapas, anpassas och som är integrerade i huvudsitens publiceringssystem.

Lindholmen Science Park mikrositer

Nio mikrositer stod klara vid lansering.

I vår lösning kan varje mikrosite byggas upp av färdiga pusselbitar efter behov. Bland valbara komponenter finns bland annat huvudbild, introduktionstext, puffar, nyhetsflöde, evenemangskalender och Twitter-flöde. Vad som blir synligt på respektive mikrosite styrs av redaktören som också kan välja att publicera samma innehåll på huvudsiten. Var varje innehåll finns publicerat är tydligt synligt i det redaktionella gränssnittet.

Lindholmen Science Park affiliated content

Redaktörens gränssnitt över det delade innehållet.

I det redaktionella gränssnittet möjliggör vi också funktionen att publicera innehåll i responsiva tabeller, anpassade för webbplatsens responsiva beteende. Redaktören väljer själv hur många kolumner innehållet ska spridas över och hur tabellen ska bete sig vid visning i olika skärmstorlekar.

Sprint 5 – januari 2014

För toppen på startsidan faller valet på en menysnurra. Kraven är höga, dels med tanke på designkraven, dels med tanke på den överblick vi vill uppnå över alla de ämnen som Lindholmen Science Park verkar kring. Vi bestämmer oss för att skräddarsy en egen modul som lever upp till kraven och fungerar i webbplatsens responsiva kostym.

Vi itererar funktionalitet och design. Lindholmen Science Park fortsätter populera webbplatsen med skarpt innehåll vilket möjliggör en provkörning av produkten innan projektet är i mål. Webbplatsen lanserades den 3 februari 2014.

Lindholmen Science Park multisite-lösning växer med åtskilliga projekt varje år, samtidigt som man av-aktiverar webbplatserna för de projekt som nått sitt mål och funktion. 

Lindholmen Science Parks aktuella projekt kan hittas på https://www.lindholmen.se/program-och-projekt