Globalt samarbete och ett ökat innovativt klimat

  • Projektnamn Volvo CE
  • Projektperiod okt 2010 - pågående

Volvo önskade ett digitalt och verksamhetsanpassat verktyg för att möjliggöra ett globalt samarbete och ökat innovativt klimat. Lösningen blev Volvo Interact – en interaktiv, transparent och inspirerande plattform för idéer och vägledning.

Under 2010 sjösatte Volvo metoden Innovation Jams – ett tillfälle då företagets medarbetare fick chansen att lyfta upp nya idéer, få respons från expertis samt möjligheten att ta idéen vidare till ett finansierat projekt. Behovet av en anpassad plattform uppstod.

Sedan den första implementationen har produkten justerats och effektiviserats ett flertal gånger, främst med stöd från analysmetoden effektkartläggning, användarnas feedback och kundens vilja att fortsätta utvecklas. Numera sker inte innovationsarbetet enbart vid fasta tider – tack vare communityn Interact växer idéarbetet inom Volvo hela tiden samtidigt som innovatörer och iCoacher har fått tydligare roller.

Innovation jams

Sprint 1 – oktober 2010

Efter en analys av behovet arbetas ett koncept på en ny plattform fram. Den nya plattformen – Interact – ska stödja den globala aktiviteten Inovation Jams. Interact anpassas för att organisationen ska kunna ta hand om och klassificera idéer som kommer in.

Sprint 2 – november 2010

Teknisk implementation av den första releasen sker i ramverket Drupal. Interact 0.5 släpps i samband med ett Innovation Jam där tio experter från hela världen närvarar. Tillfället resulterar i 181 nya idéer.

Volvo Interact release 0.5

Volvo Interact 0.5.

Global kommunikationsplattform

Sprint 3 – januari 2011

Konceptet för Interact breddas och öppnas upp till en global kommunikationsplattform. Ämnesrelaterade diskssusioner lever parallellt med avdelningen för innovation. Förhoppningen är att skapa synergieffekter där tankar som delas mellan medarbetare ges möjlighet att växa till något större.

Sprint 4 – februari 2011

Teknisk implementation av den andra releasen. Interact 1.0 släpps, med fokus på diskussionsavdelningar.

Trädgård för innovation

Sprint 5 – mars 2011

Efter analys av användningen framträder nya behov. I det nya konceptet tillkommer tankeställningen att se Interact som en trädgård, en yta där frön blir till skott och senare utvecklas till växter. Det nya konceptet, som får namnet ”Garden”, innebär också att iCoacher på ett tydligare sätt kan ta en idé under sina vingar och föra den framåt. Communityn planterar goda idéer och iCoachen hjälper dessa frön att gro till skott. Därefter skickas en sammanställningen vidare till en teknisk kommitté, som i sin tur kan förverkliga innovationen inom ett finansierat projekt. Idén har blommat ut.

Sprint 6 – april 2011

Teknisk implementation av den andra releasen. Interact 1.1 med Garden-konceptet släpps.

Volvo Interact innovationsprocessen

Innovationsprocessen hos Interact 1.1

Konceptet revideras

Sprint 7 – september 2011

För att ta fram strategin för Interacts fortsatta utveckling genomförs en effektkartläggning inom verksamheten och nya behov synliggörs. Användarna vill läsa om relevanta ämnen och diskussioner de har nytta av i sitt dagliga arbete. En ökad enkelhet och tydlighet hamnar också högt upp bland efterfrågade justeringar.

Sprint 8 - februari 2012

Kreativt arbete i tätt samarbete mellan Kodamera och Volvo leder fram till en lösning som innebär en mer individualiserad upplevelse av Interact. Användaren får ett ”hemflöde” där innehållet anpassas efter vilka ämnen och diskussioner han eller hon markerat som intressanta. Målet är nu att göra Interact till det självklara valet när medarbetarna får tio minuter över.

Volvo Interact workshop

Behov från effektkartan och feedback från användarna struktureras.

Sprint 9 - april 2012

"Hemflöden" listar innehåll och aktiviter från många innehållstyper, ett upplägg som traditionellt inte är optimalt för Drupal. Kodamera löser utmaningen genom att analysera den tekniska arkitekturen hos andra tjänsters "hemflöden" och skapar en unik motor som nyttjar Drupals innehållstruktur.

Hela teamets kompetenser används i symbios. Konceptet förverkligas genom wireframes samtidigt som style tiles presenterar det nya grafiska manéret. Parallellt genomförs en tekniska analys och en produktionsplan tas fram. 

Sprint 10 - juni 2012

En första körbar version av det individualiserade Interact färdigställs. Nu kan användaren logga in, skapa poster/ämnen, kommentera och se de senaste intressanta innehållet i sitt hemflöde. Användare som engagerat sig i diskussioner får dessutom valmöjligheten att via mailnotiser få reda på när en pågående diskussion fått ett nytt inlägg.

En integrerad upplevelse

Sprint 11 - augusti 2012

Ett nytt koncept tas fram för att ge iCoacherna en bättre översikt. iCoachernas aktivitet blir nu mer integrerad och tydlig än tidigare. Tack vare informationen från användartesterna på den senaste versionen justeras också andra mindre detaljer för att förbättra helhetsupplevelsen. Parallellt med det mjuka konceptarbetat implementerar teamet prioriterad funktionalitet till en uppdaterad körbar release.

Sprint 12 - september 2012

Implementation av iCoachernas nya arbetsmiljö. En betaversion av Interact 2.0 släpps för en sluten grupp internt inom Volvo.

Sprint 13 - oktober 2012

Feedback från användarna är guld värt i den agila arbetsprocessen då det skänker bra argument till prioriteringen av aktiviteter inför varje sprint.

Utvecklingen fortsätter parallellt med att feedback från betaanvändarna kommer in. Utöver att optimera hemflödet och implementera en supportsida fortsätter individualiseringen av upplevelsen i och med att varje användare får sin egen profilsida. Nu presenteras användarna för varandra och det blir lättare att upptäcka nya människor och idéer.

Sprint 14 - januari 2013

Teamet fortsätter att arbeta ut prioriterade delar av konceptet så som sökfunktion och efterfrågade inställningsmöjligheter. I februari lanseras Interact 2.0.

Volvo Interact 2.0

Volvo Interact 2.0 

Verkligheten ger svar

Sommar 2013

Med en skarp release sätts konceptet på prov av en mängd användare, arbetet fortsätter med att bevaka mottagandet och bygga kunskap om vad som fungerar och inte. Lika viktigt som att följa upp detaljer i plattformens utformning är att det viktigt att följa upp hur den tas emot av verksamheten på ett kulturellt och organisatorisk plan. Når syftet fram, finns förutsättningarna och tiden, finns ett engagemang? Genom fortsatt dialog med verksamheten och användarna får vi svar på detta och kan fortsätta utvecklingen i rätt riktning. Interact har skapat värde för många användare och vi glädjs åt att få leverera detta tillsammans med Volvo.