Webbutveckling

En webbyrå är ingenting utan webbutveckling. Men det finns olika sätt man kan förhålla sig till området och olika sätt att stimulera det. För oss är webbutveckling att att ständigt vara i rörelse, att vara kreativ och att alltid utmana rådande sanningar.

Med från start

I sin kärna är webbutvecklarna snickarna, utförarna. Webbutvecklarna ska förverkliga visioner, framtagna designer och säkerställa att alla funktioner fungerar smärtfritt. Hos Kodamera är naturligtvis dessa punkter viktiga, men vi vill mer. Vi vet att projekt når högre höjder när samtliga kompetenser finns med på startlinjen samtidigt. På så vis kan vi dra nytta av varandras specialkunskaper vilket leder till både en bättre produkt och en smidigare produktionsfas.

 

Ständigt i rörelse

På Kodamera är vi nyfikna. Oavsett om det gäller frontend- eller backendutveckling håller vi våra kompetenser ständigt uppdaterade med hjälp av interna och externa aktiviteter. Internt håller vi regelbundet utvecklarforum där våra utvecklare får tid att diskutera frågor och utmaningar man haft. Vi har också “kreativa fredagar” där vi utmanar oss själva och testar nya lösningar.

Vad gäller externa aktiviteter drar vi nytta av den communityn som formats runt Drupal. Vi deltar vid konferenser och tack vare att vi jobbar med en open source-plattform utvecklas våra verktyg ständigt. Vår webbutveckling står aldrig still.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?