Artikel

Discovery leder till nya upptäkter under projekt

Adam Evertsson
Adam Evertsson8 februari 2023

Discovery är inte bara namnet på en berömd amerikansk rymdfärja, utan också det användarcentrerade arbetssätt som leder processen framåt i Kodameras olika projekt. – Discovery handlar på ett sätt om att vara på tårna, säger den digitale designern och utvecklaren Vigfus Valgeirsson.

En person som tittar i ett teleskop

Webbens utveckling går framåt i rasande snabb takt, och man hinner knappt blinka innan ny teknik dyker upp som förändrar förutsättningarna – och därmed också möjligheterna – på den digitala spelplanen. 

Något som förändrats är även tankesättet hos många webbyråer. Vigfus Valgeirsson ger sin syn på saken:
– Förr var det vanligare att man byggde fräcka grejer och komponenter utan att reflektera kring varför de ska finnas. Vad är affärsnyttan? Idag jobbas det oftare med problemställningar som “vad är det vi ska lösa?” och “för vem?”. Det är de två viktigaste aspekterna att ha med sig för att inte springa på fel boll och slösa tid.

En undersökande fas

Ett annat ord för den sortens metodik är “discovery”, och den går att dela upp i två delar: research och design. I den förstnämnda fasen kartläggs de behov som finns hos de aktuella användarna, men även hur datamodeller och flöden mellan olika system bör fungera och interagera. Det lägger grunden för den design som sedan implementeras.

Det är ett användarcentrerat förhållningssätt som går ut på att kontinuerligt söka efter förbättringspotential i projektets befintliga delar.
– Det kan handla om att upptäcka saker som vi inte identifierat i ett tidigare skede, vilket gör att vi får gå tillbaka och fundera och iterera en vända till. Även i förvaltningsfasen finns det jobb att att göra, eftersom man då till exempel bör genomföra användbarhetstester för att validera om de beslut som togs för ett halvår sedan fungerar som tänkt. Har vi nått målsättningarna? Det är också en del av discoveryarbetet att se om det finns saker vi inte tänkt på, eller om vi är “spot on”.

En givande cirkel

Vigfus Valgeirsson kom själv till Kodamera 2019, efter att en lyckad praktikperiod övergått i en anställning. Idag kan han stoltsera med många omfattande uppdrag på sitt CV, och han gillar också att ha många järn i elden.
– Mitt huvudfokus är UI-biten, det som också kallas för användargränssnitt, och olika typer av flöden, men även användartestning. Vi har våra olika nischer och styrkor här, och i min roll samarbetar jag mycket med de andra på byrån, säger han.

På Kodamera finns också ett antal ämnesspecifika cirklar. En gick tidigare under namnet “discovery”, men har slagits ihop med UX-cirkeln och kallas numera för “KM design”. 

Här träffas Kodamera-anställda med jämna mellanrum för att prata design- och verksamhetsfrågor, och allt däremellan. En möjlighet som Vigfus ser till att utnyttja:
– Det är ett fritt forum där vi plockar upp saker vi vill diskutera, som funderingar och problem i projekt, eller nya trender och verktyg som vore intressanta att titta närmare på, berättar Vigfus.
 

Vill du få hjälp att förstå behov eller hitta nya möjligheter att skapa värde för dina användare?

Hör av dig till Vigfus – han berättar gärna mer!

Vigfus Valgeirsson

Vigfus Valgeirsson

Digital Designer / Utvecklare

vigfus@kodamera.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?