Artikel

Användarcentrerad designprocess bakom Brukshundklubbens nya lösning

Adam Evertsson
Adam Evertsson8 september 2023

Framöver kan de medlemmar hos Svenska Brukshundklubben som går tjänstehundskurser enkelt hantera sina personuppgifter i organisationens webbapp. Det krävde dock ett initialt omtag där Kodameras användarcentrerade designprocess, kallad discovery, lade grunden till en ny och smidigare lösning.

En hund som ger high-five med en tjej

Svenska Brukshundklubben, SBK, utbildar patrullhundar och hundförare på uppdrag av Försvarsmakten, men även räddningshundar för större nationella insatser, då på uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SBK har 60 000 medlemmar och närmare 300 lokala klubbar runtom i landet.

Mina sidor-skiss skrotades

Att en så stor apparat kan skötas smidigt beror i mångt och mycket på det digitala kursverktyg som vi på Kodamera fick i uppdrag att bygga, och som i en första version stod färdigt 2022. Via den sker all form av dokumentation. I systemet hanterar kurschefer de kurser som anordnas, funktionärer och kursdeltagare bjuds in och hanteras och hela kursflödet följs upp. Datan ligger sedan till grund för ekonomisk redovisning, statistik, certifieringar och uppföljning till Försvarsmakten, bara för att nämna några av funktionerna.

I koppling till utvecklingen av detta kursverktyg skissades också ett “Mina sidor”-koncept fram där de personer som fanns registrerade i systemet själva skulle kunna uppdatera sin information. Mitt i processen valde man dock, i sann discovery-anda, att granska den tänkta planen ytterligare en gång och insåg att det fanns bättre vägar framåt i det här fallet.
– Det fanns frågor som inte hade ställts i början av projektet, och då drog vi i handbromsen. Det fanns en idé om att ett Mina sidor-koncept kunde passa bra, men när vi gick på djupet med att ta reda på det faktiska behovet så resulterade det i något helt annat, säger André Aznar, art director på Kodamera.

“En igenkännande ton”

Genom att titta i detalj på vilka användarna är, och vilka delar i det redan befintliga systemet som man skulle kunna utnyttja, så skapades en enklare lösning i form av ett formulär. Via återanvänd funktionalitet gick det relativt snabbt att få ett system på plats där funktionärer och deltagare själva kan uppdatera sina uppgifter vid behov.
– Den största fördelen med ett återanvändande av befintlig logik är att förfarandet kommer kännas igen eftersom man redan varit i kontakt med liknande formulär när det bjuds in till en kurs. Den igenkännande tonen hade varit annorlunda om vi gått på Mina sidor-spåret. Användarupplevelsen har också förbättrats genom att formulären designats om och bland annat fått hjälptexter, säger den digitale designern och utvecklaren Vigfus Valgeirsson.

Jonas Ringdahl, projektledare på Svenska Brukshundklubben under uppdateringen av de digitala plattformarna, lyfter den agila processen som en faktor till att man med största sannolikhet sparat både tid och resurser längs vägen.
– Det som är så skönt med vårt samarbete är att det är så otroligt öppna kort. Det finns ingen prestige, utan det går oerhört smidigt att arbeta tillsammans. Vi har haft en bra dialog och Kodamera är väldigt bra på att ställa upp och anpassa sig, säger han.

Vill du veta mer om hur vår discovery-process ser ut?

Prata då gärna med vår kollega Daniel, som har full koll på det (och mycket annat).

Daniel Vaziri

Daniel Vaziri

Projektledare / UX-designer

daniel@kodamera.se0707-68 52 68

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?