Artikel

Ett hundjobb när papper ska bytas mot padda

Jonas Sahlin
Jonas Sahlin8 maj 2019

Svenska Brukshundklubben står inför en spännande resa, där ett pappersbaserat system ska digitaliseras till fullo. I förlängningen lär det bland annat leda till en bättre och effektivare utbildning av patrullhundar för Försvarsmaktens räkning.

Illustration för nyheten om Kodameras samarbete med Svenska Brukshundklubben

Med sina 60 000 medlemmar och närmare 300 lokala klubbar är Svenska Brukshundklubben en organisation av modellen större. Sedan 1918 utbildar man hundar och hundförare genom olika kurser och dessa används inte bara inom det militära, utan även vid räddningsverksamhet. 

Men den administrativa bördan är också påfallande tung.

– Idag är den utbildning av tjänstehundar som hanteras av Svenska Brukshundklubben i väldigt stor utsträckning pappersbaserad. Det mest digitala som skickas runt är Exceldokument och mejl. Det blir mycket extraarbete när man behöver hantera informationen i flera led och på olika sätt, säger Adam Evertsson, projektledare på Kodamera, som kopplades in efter att ha rekommenderats till Svenska Brukshundklubben av en annan kund.

Uppdraget består av att förenkla flera processer, såväl för personal – kansliet och de kursansvariga – som för anmälda deltagare. I ett första skede valde man dessutom att göra en omfattande nulägesanalys genom att hålla workshops med användar-representanter, som själva fick resonera kring befintliga utmaningar och behov.

– Det säger sig självt att man behöver ha ett smidigt verktyg när man driver en verksamhet med så många inblandade personer och så mycket information som ska rapporteras in, som till exempel närvarorapportering, milersättning och annat, konstaterar Kodameras kundansvarige Andreas Rejvik, som i det här fallet haft värdefulla förkunskaper då han till vardags är aktiv hundförare inom hemvärnet.

Lösningen är en webbapplikation för att hantera och automatisera kursadministration, byggd på ramverket Laravel. Ambitionen är att kursdeltagare och Svenska Brukshundklubbens personal ska kunna hantera kurser och knappa in information digitalt, via mobil, dator eller surfplatta. 

I verktyget ska man också kunna hämta ut rapporter för att med bättre följsamhet se om det utbildats tillräckligt många hundar samt hundförare, i förhållande till Försvarsmaktens ursprungliga beställning. Då kan man även enklare utvärdera i vilket skede deltagare fallit bort om målsättningen exempelvis inte nåtts.

– När man arbetar med dokument så smyger det idag in många fel då det inte finns validering av indata på samma sätt som man kan skapa med ett datasystem. Det är ett problem som den här applikationen ska lösa och därigenom kvalitetssäkra informationen, säger Andreas Rejvik.

I slutändan är förhoppningen att åstadkomma en effektivisering av det större slaget, enligt Rejvik.

– Kansliet och alla funktionärer vill ju stötta verksamheten och hjälpa de som är ute på fältet att göra ett bra jobb, snarare än att administrera. På samma sätt som de ute på fältet vill ägna sig så lite som möjligt åt administration. Istället kan man automatisera processer och ägna tid åt det som man verkligen brinner för. Hundar, till exempel.

Vill ni ta nästa steg?

Man behöver inte börja från ruta ett för att ta sin webblösning till nästa nivå. Hör av er till oss om ni vill ha en hjälpande hand!

Andreas Rejvik

Andreas Rejvik

Kundansvarig projektledare/Partner

andreas@kodamera.se0734-25 25 01

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?