Sociala medier

Ditt varumärke eller företag finns i sociala kanaler. Människor pratar om dina produkter och tjänster där - oavsett av om du själv väljer att finnas där eller inte. Så det är ingen dum idé att lyssna och ta del av vad som sägs, skapa en positiv konversation och dela med dig av värdefullt innehåll. Vi ger dig verktyg för att dra nytta av de möjligheter som finns i sociala kanaler.

Lyssna för bättre kunddialog

En stor del av att vara aktiv i sociala kanaler handlar om att lyssna. Vi hjälper dig fånga upp vad som sägs och svara på tilltal eller omskrivningar. Du har säkert redan nöjda kunder som gärna berättar om dig för andra - vi hittar ambassadörerna som kan sprida ditt budskap vidare. Har du kanske missnöjda kunder? Ta chansen att möta dem i bra dialog och vända dem till glada ambassadörer.

Innehållsstrategin visar vägen

Ibland kan det vara svårt att hitta uppslag till vad som ska publiceras på Facebook eller Twitter. Vad har du egentligen för mål med din närvaro? Med hjälp av en enkel kartläggning tar vi reda på vilka dina mål bör vara, vilka målgrupperna som kan hjälpa dig nå målen är, var de finns och vad de är intresserade av.

Kartläggningen utmynnar i en innehållsstrategi som berättar vilka kanaler du bör använda dig av, vilka mål du bör sätta (och hur du mäter dem), hur du ska prata med dina målgrupper och vilket innehåll du kan dela med dig av.

Redaktörens bästa vän

För att underlätta för dig som redaktör i sociala kanaler jobbar vi med innehållsprogram, bestående av innehållskalender och redaktionsråd. Kalendern baseras på innehållskategorier och publiceringsfrekvens och hjälper dig hålla reda på när och vad du ska publicera. I redaktionsråden träffas vi kontinuerligt för att utvärdera senaste tidens aktiviteter, titta på måluppfyllelse och skruva på nya idéer och upplägg för publicering. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?