Innovationsdriven tjänstedesign

Fokuserat och innovativt. Med över 15 år i branschen och våra samlade erfarenheter från arbete med digitalisering får du som kund samarbeta tillsammans med några av landets främsta webbproducenter. Våra kompetensområden spänner över hela spelfältet – från konceptutveckling och användargränssnitt till grafisk form och kodning.

Ett samarbete med Kodamera

Vi börjar med ett första möte där vi får lära känna er verksamhet, era utmaningar och era idéer. Ni får lära känns oss och lära er mer om tjänstedesign och digital transformation. Under mötet kommer vi fram till nästa steg. Är det dags att upptäcka eller validera idéer?

Identifiera möjligheter, upptäck och validera idéer

Ni kanske saknar idéer men känner er redo att börja satsa digitalt. Vi vill då lära känna er verksamhet och värdeerbjuande ännu bättre och ett första projekt handlar då om att upptäcka potentiella digitaliseringsmöjligheter i er verksamhet.

Om ni har en idé på en digital tjänst så inleder vi ett första projekt vars syfte går ut på att säkerställa att idéen har bäring och faktiskt kommer vara intressant för er målgrupp. Vi tar fasta på vilka frågor vi vill besvar och beroende på detta kan arbetet mynna ut i olika saker. Vi kanske tar sikte på en första mockup som kan visualisera idéen, med hjälp av den kan man sedan möta målgruppen och undersök om idéen känns värdefull. En mockup kan också tjäna stort syfte internt där den kan användas för att alla ska få samma bild av lösningen.

Produktion av en första version

När vi är säkra på att en tjänsteidé har bäring tar vi sikte på en första version av tjänsten. Vi bryter ner tjänsten i små bitar och identifierar dess allra minsta beståndsdelar som ändock är såpass tillräckliga att de kan skapa värde för slutanvändaren. Det är denna vi tar sikte på att bygga och sätter igång ett produktionsprojekt där vi går igenom vår produktionsfaser med design och iterativ utveckling.

Uppföljning, optimering och vidareutveckling

Vår första version av tjänsten lämnar alldeles säkert många funktioner och idéer kvar på hyllan och detta med all rätt. Vi vill inte investera allt krut i en första version utan lära oss av den verkliga användningen och se vad som faktiskt efterfrågas av användarna. Genom att mäta hur tjänsten används och följa upp användningen kan vi genom statistik och kvalitativa metoder tar vi reda på vad som är nästa steg. Då vi inte investerat all budget i första versionen har vi fortsatt kapital som vi nu kan utnyttja till ytterligare produktion. Så här rullar det på, månad efter månad följer vi upp tjänsten och har en tät dialog. Vi ser inte en digital tjänst som ett enskilt projekt utan som ett långvarigt åtagande med återkommande produktion och utvärderingar. Kodamera har en struktur som är redo för detta partnerskap.

 

Varför v​älja oss

Att ge sig ut i det digitala landskapet och experimentera med nya idéer medför en naturlig risk särskilt när man inte följer i någons fotspår utan själv är den som leder. Vi på Kodamera har ett par egenskaper som vi tror gör oss till en bra följeslagare längs vägen. 

Effektivitet

Till skillnad från andra leverantörer har vi inte bara kompetensen som arkitekter genom strategi och design utan är också byggare. Med en teknisk kompetens vet vi hur vi realiserar våra idéer på ett effektivt sätt. Vi är snabba och smidiga och kan förädla lösningarna allt efter som vi lär oss hur de används. Som kund behöver ni inte ha två parter, en som äger koncept och en som bygger utan här har ni ett effektivt team som tar er hela vägen från ax till limpa.

Erfarenhet

Vi har erfarenheten. Många av våra medarbetare har varit anställd i många år, detta borgar för en hög ackumulerad kunskap. Vi har gjort digitala resor förr och tar med oss våra lärdomar in i varje ny resa.

Engagemang

Som kund hos oss får du en dedikerad kontaktperson. En person som blir expert på er verksamhet och era lösningar. Personen leder er rätt i strategin och projektleder utvecklingen in i mål. Därefter följer vi er på resan och har stenkoll på att lösningarna styr åt rätt håll. Internt undviker vi överlämningar där information till går till spillo och ni får ett effektivt bollplank.

 

Ett urval av våra projekt inom digital transformation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?