Artikel

Kodamera lanserar ny webbplats åt Lindholmen Science Park på Drupal

Jonas Sahlin
Jonas Sahlin5 februari 2014

För Lindholmen Science Park handlar det mesta om kunskap och utveckling. Numera återspeglas det även digitalt sedan verksamheten fått en ny webbplats.

Lindholmen Science Park verkar för att stärka Göteborg som kunskapsstad. Arbetet möjliggörs till stor del tack vare att allmänheten, beslutsfattarna och kanske framför allt människor med ett brinnande intresse för utveckling förstår vad Science Park gör. När uppdraget om att producera en ny webbplats anförtroddes Kodamera kom den övergripande frågan därför ganska naturligt – hur sprider vi kunskap om kunskap?

Innehållet på den nya responsiva webbplatsen har sorterats om, slipats till och slagits ihop för att tydligare leva upp till målsättningen. Nu presenteras forskningsområdena på ett tydligare, mer överskådligt sätt och det är lättare för besökaren att hitta relevant innehåll att fördjupa sig i.

Kodamera har även producerat en mall för projekt- och kampanjsidor som möjliggör att kunden snabbt kan sätta upp mikrosajter kopplat till egna domäner för olika behov. Utöver att de är lätta att skapa är mikrosajterna en fröjd att administrera. När innehållet producerats väljer redaktören var det ska vara synligt – på Lindholmen Science Parks webbplats, en mikrosajt eller både och.

– Vi hade en tydlig målsättning att skapa en modern och kommunikativ webblösning där innehållet i vår verksamhet skulle lyftas fram på ett helt nytt sätt. Webben ska vara dynamisk och anpassad för olika format som till exempel läsplattor och smartphones. Vi är mycket nöjda över samarbetet med Kodamera, som varit lyhörda för vår kravställning och förväntningar, säger Anita Bengtson, kommunikationschef på Lindholmen Science Park AB.

www.lindholmen.se

Om Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en världsledande arena för forskning, innovation och utbildning inom mobilt internet, intelligenta fordon och transportsystem samt modern media och design. Lindholmen erbjuder näringsliv, högskola och samhälle en internationell utvecklingsmiljö och tillgång till ett värdefullt nätverk. Det fungerar väl och har resulterat i framgångsrika samarbeten och innovationer.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?