Sveriges Förenade Studentkårer på Drupal 7

2007 var året då SFS fann kärleken Drupal och Kodamera som partner. Nu har man gjort en total omarbetning av webbplatsen och även uppgraderat till version 7.

Tillsammans med användbarhetsexperterna på inUse inleddes arbetet hos Kodamera med ett omfattande analysarbete i form av en effektkartläggning. Därefter arbetades koncept, information-, interaktions- och grafisk design fram för att sedan implementeras i Drupal. Nu ser Kodamera fram emot att följa upp utvecklingen och se om webbplatsen ger de effekter man valt att fokusera på.

- Effektkartan har varit ett ovärderligt verktyg som givit oss tydliga riktlinjer och förståelse för verksamhetens och användarnas behov, säger interaktionsdesigner Erik Pavletic.

 

Jonas Sahlin

Kundansvarig
jonas [at] kodamera.se