Artikel

Bättre koll med digitala protokoll

Adam Evertsson
Adam Evertsson20 februari 2018

I sin strävan efter att förenkla vardagen för sina elinstallatörer har Ebeco avfyrat en tvåstegsraket, vars andra del släpptes i somras. Där har ett tidigare analogt elsäkerhetsförfarande digitaliserats, och därmed bidragit till att skapa såväl tryggare arbetsplatser som hem.

image

Ebeco är ett bolag som tillhandahåller värmelösningar i olika former, och 2013 gav man Kodamera uppdraget att bygga en ny webbtjänst som syftade till att underlätta och säkerställa dokumenterandet av golvvärmeinstallationer. Tjänsten gavs namnet Garantera och fick ett enormt gensvar – hittills har över 1 700 företag nyttjat den.

Med den framgången i minne fick Kodamera nyligen frågan om att digitalisera ytterligare ett analogt protokoll. Den här gången handlade det om de mallar som branschorganisationen Installatörsföretagen (IN) erbjuder via sin webbplats, inom området ”kontroll av elinstallationsarbete”.

Ett smidigt och säkert arbetssätt

Kontrollmallarna behandlar i första hand elsäkerhet och ska exempelvis säkerställa att rådande anvisningar följs.

– Det går att bocka för saker som genomförts eller klicka i att vissa frågor inte är aktuella, men även rapportera avvikelser och ladda upp bilder. Dessa kan sedan skickas som PDF:er till projektledare, byggherre eller slutkund, säger Mikael Svensson, projektledare och strateg på Kodamera.

Processen för det senaste Ebecoprojektet har i mångt och mycket liknat den från 2013. I konceptfasen har underlaget bearbetats och omvandlats till gränssnitt som sedan levererats i form av en interaktiv prototyp. Slutanvändaren har därmed fått möjligheten att testa produkten och sedan komma med värdefull feedback.

– En utmaning har varit att få in tjänsten i det redan existerande gränssnittet. För slutanvändaren ska de nya möjligheterna kännas som en integrerad del av den befintliga applikationen och ur ett administrativt perspektiv är det viktigt att Ebeco själva ska kunna underhålla och uppdatera mallarna. Vi är också väldigt nöjda över att vi har kunnat ta vår Drupal-tekniska plattform så långt i detta, konstaterar Mikael Svensson.

De flesta använder mobilen

Att skapa ett användarvänligt gränssnitt har varit högprioriterat. Webbtjänsten ska helst inte ställa några krav på vilken typ av enhet som användaren har till sitt förfogande, och därför har den tillgängliggjorts på flera olika plattformar. Användaren ska helt enkelt kunna se nyttan i sådan utsträckning att den väljer de digitala protokollen framför papper och penna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?