Artikel

Kodamera-workshops leder till många upptäckter och en mer genomtänkt webbstrategi

Adam Evertsson
Adam Evertsson21 januari 2021

När webblösningar ska byggas eller uppdateras är det inte sällsynt att det råder delade meningar internt om vilken som är den rätta vägen framåt. På Kodamera har man delvis lyckats överbrygga den problematiken genom att arrangera skräddarsydda discovery-workshops. – Det är en viktig komponent i det vi gör, konstaterar projektledaren och UX-designern Daniel Vaziri.

Person som står framför en whiteboard med massa papperslappar i en workshop

Alldeles vid uppstarten av ett nytt webbprojekt brukar Kodamera reda ut de faktiska behoven hos den aktuella verksamheten eller målgruppen för att gemensamt komma fram till en fungerande strategi. Det kan ske på en mängd olika sätt, och discovery-workshopen är ett av vapnen i den arsenalen.

Enligt Daniel Vaziri handlar det i grunden om att hitta en samsyn och tydlighet kring vad man faktiskt vill åstadkomma med sin webb.
– Det är viktigt att gå till roten av problemet och svara på frågan: Vad är det vi faktiskt löser? Och vilka utmaningar bor det här problemet i? Det är det vi skapar en samsyn kring, då jag upplever att den förståelsen kan skilja sig mellan kundens olika deltagare, som därmed går in med olika fokus och en uppsättning olika problem. Då kommer det också att krocka när man pratar idéer, säger han.

Mer strukturerat möte

Discovery-workshopen spelade bland annat en huvudroll när Kodamera fick i uppdrag att skapa en ny webbstrategi för Nordiska Akvarellmuseet, beläget i Skärhamn på västkusten. De båda parterna har ett pågående samarbete sedan tidigare, och under en halvdag i oktober samlade Kodamera en grupp sammansatt av anställda med skilda yrkesroller vid museet.

De fick då bekanta sig med termerna “brainwriting” och “note and vote”.
– Det är två metoder som vi experimenterat en del med på Kodamera. Den stora skillnaden mellan discovery-workshopen och ett “vanligt”, ostrukturerat möte är att det senare leder till att den som talar högst hörs mest. Det här är en designmetodik som vi använder för att få fram det kollektiva tyckandet på ett bättre sätt, berättar Daniel Vaziri.

Brainwriting syftar till att deltagarna skriver ner sina tankar på papper innan de diskuterar något med sina kollegor, för att därefter ta del av alla idéer i textform, vilket är note and vote-fasen. Man noterar därmed i tystnad vad som är centralt för verksamheten utan att påverkas av grupptänkande. Allas perspektiv och åsikter får med andra ord lika stort utrymme.
– På väldigt kort tid får vi en bra förståelse för vad verksamheten tycker och var vi bör gräva vidare. Vi går inte alltid därifrån med en fullständig lista över vad som ska göras, men vi får en väldigt tydlig riktning som pekar ut vart vi ska.

“Härligt prestigelös”

Simone Frankel är kommunikatör på Nordiska Akvarellmuseet och en av personerna som deltog vid discovery-workshopen.
– Det var givande, både för att många bra tankar och synpunkter kom fram, men också för att jag som ändå sitter med hemsidan fick nya ögon på den och såg saker som jag inte reagerat på tidigare. Det var en väldigt intensiv dag, men också väldigt produktiv, säger hon och fortsätter: 
– Det var lyckat att alla hade samma möjligheter att vara delaktiga, jag upplevde ingen skillnad på mig som ansvarar för hemsidan och de som aldrig har arbetat med den. Ingen förförståelse krävdes och workshopen kändes härligt prestigelös.

Enligt Daniel Vaziri kan man bara genom att döma av deltagarnas energinivå efter avslutat pass konstatera att de nya metoderna i regel klår de traditionella.
– Efter ett vanligt möte känner sig de flesta ofta dränerade när de går därifrån och vet inte vad de landat i, men efter en sån här workshop har de mer energi än de kom in med. De får ett annat fokus och en annan tro på var de är på väg. Det är helt klart det häftigaste med det här!
 

Är du redo för en workshop?

Fyll i formuläret, mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig att komma vidare på din digitala resa.

Jonas Sahlin

Jonas Sahlin

Kundansvarig/Partner

jonas@kodamera.se0734-25 25 02

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?