Artikel

Redaktionellt arbete förenklas med nya Layout builder

Jonas Sahlin
Jonas Sahlin8 september 2021

I samband med bygget av Göteborgs Universitets nya webbplats eftersökte dess redaktörer ett mer flexibelt och visuellt verktyg för att administrera innehåll. Det ledde till att Kodamera vidareutvecklade Drupal-modulen Layout builder, som därefter använts med stor framgång i flera andra projekt. – Vi upplever att den här satsningen har burit frukt, säger Mikael Sjövind, arkitekt på Kodamera.

En laptop som står på ett bord och på skärmen visas en webbplats med funktionaliteten som ges av Layout Builder

Innehållshanteringssystemet Drupal är byggt på öppen källkod, och dess utveckling hänger i mångt och mycket ihop med engagemanget från det community som finns utspritt över hela världen. Alla bidrar för att skapa och förbättra funktionalitet, och i bästa fall till och med vara en av de parter som utvecklar plattformens innersta lager, koden som är själva kärnan i Drupal.

I Kodameras fall skedde bidraget i samband med bygget av Göteborgs Universitets nya webbplats, som stod klar hösten 2020. Själva Layout builder-modulen fanns i Drupals verktygslåda sedan tidigare, och dess potential bedömdes värt att satsa på för att möta de funktionella krav som verksamheten ställde.
– Vi såg att konceptet bestod av ganska avancerade kompositioner av bilder, texter och puffar. Det fanns en idé kring hur vi skulle kunna lösa det, och vi hade sett hur Drupalcommunityt arbetade på en sådan lösning. Med hjälp av våra utvecklare (John Svensson, Henrik Larsson och Emil Johnsson) i projektet så vågade vi satsa på att fullfölja den, säger Mikael Sjövind, som under uppdraget ansvarade för att omsätta funktionella önskemål till lösningsförslag.

“En gamechanger”

Hur fungerar då Layout Builder, enkelt förklarat? Det är i grunden ett dra-och-släpp-verktyg där redaktören i realtid kan följa hur en sida med diverse innehåll tar sin form. Det går att dra in och positionera innehåll utefter ens egna önskemål, men även ställa in sådant som bakgrundsfärg och rubriksättning.

Henrik Larsson är rätt man att berätta mer:
– Det känns som att den här modulen är lite av en “gamechanger” i Drupalsammanhang. Där man egentligen annars fyller i en massa fält när man bygger upp sin sida eller sitt innehåll så kan man nu jobba mer visuellt och direkt få feedback på det man skapar.

Layout builder löser också en utmaning som Kodamera upplevt i många andra projekt: att mycket av den inledande fasen ägnas åt att lägga grunden på plats, snarare än att använda den till att skräddarsy mer komplexa lösningar. Processen effektiviseras, helt enkelt. 

Används i flera projekt

Detta har också blivit uppenbart i flera olika Drupal 8-uppdrag, däribland ett med Johanneberg Science Park som beställare. På deras webbplats samsas olika samhällsprojekt om utrymmet, och varje enskilt projekt har fått en egen webbplats istället för att, som tidigare, få nöja sig med att vara undersidor.

Samtliga projektsajters innehåll är uppbyggt via Layout builder.
– Det var bara ett projekt från början, men nu har det tillkommit ytterligare ett par och ambitionen är att ännu fler ska ta del av den här motorn. Det som är kul är att vi skapat en lösning som redaktörerna kan använda utefter sin förmåga och bygga upp det så som de vill ha det. Layout builder har löst en klurig utmaning och blir verkligen en viktig pusselbit i deras sajtbyggande, säger Daniel Vaziri, som ansvarat för Johanneberg Science Park-projektet från Kodameras håll.

Mycket interntid har lagts på att utveckla verktyget, som drastiskt kortar ner startsträckan i de uppdrag där det används.
– Drupal är egentligen bara legobitar uthällda på ett bord fritt för oss som leverantör att använda för att skapa kundens unika legomodell. Det är kostsamt att uppfinna nya legomodeller i samband med varje produktion. Det jag ser framöver är att vi kan ta fram en optimal byggsats med färdiga komponenter, och i ett längre perspektiv konkurrera med de CMS-erbjudande som många andra privata bolag visar upp idag, spår Mikael Sjövind.
 

Behöver du hjälp med att strukturera upp ditt innehåll?

Vi har lösningarna som förändrar din verklighet och vardag. Hör av dig så återkopplar vi så snart vi kan!

Jonas Sahlin

Jonas Sahlin

Kundansvarig/Partner

jonas@kodamera.se0734-25 25 02

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?