Artikel

Med fokus på kvalitén: "Handlar om att förstå användaren"

Adam Evertsson
Adam Evertsson12 december 2016

Kodameras fokus på kvalité har aldrig varit högre. Arbetet med kvalitetssäkring har intensifierats och i början på året tillsattes en ny tjänst för området.– Att produkten håller hög kvalité är avgörande, säger Edward Peters.

Vår kollega Edward Peters som jobbar med quality assurance.

Att webbyråns produkter ska hålla en hög kvalité har länge varit en självklarhet på Kodamera. Men bara för att ett område i produktionen fungerar betyder det inte att det inte kan bli bättre.

När arbetet runt kvalitetssäkringen granskades och metoderna synades i sömmarna stod det klart att det fortfarande fanns saker kvar att göra. Slutsatserna ledde bland annat till en anställning av Edward Peters som sedan mars arbetar med QA (Quality Assurance).

– I och med att vi har QA som ett uttalat område innebär det att kvalitén på produkten är lika högt värderad som det övriga delarna i produktionen. Det är väldigt ovanligt om man tittar på branschen i stort vilket säger en del om hur viktigt kvalité är för Kodamera, säger Edward Peters.

Att arbeta metodiskt med kvalité handlar egentligen om att förvandla det som tas för givet till någonting konkret menar Edward.

– De flesta personer siktar på och levererar hög kvalité. Men eftersom att det är implicit och förväntat snarare än explicit inbyggt i arbetsprocessen betyder det att man ibland missar vissa saker.

Involverat i hela processen

Arbetet med kvalitetssäkring startar redan vid det inledande mötet med kunden, berättar Edward. Genom att redan från start ringa in kunden och konsumentens behov kan man också sätta upp vilka kvalitetskrav produkten ska uppfylla, vilket underlättar både arbetsprocessen och den avslutande kontrollen.

“Med fokus på behov och kvalité sätts användaren i centrum.”
- Edward Peters

– Ofta kan en utvecklingsprocess bli teknik- eller feature-driven. Med fokus på behov och kvalité sätts användaren i centrum på ett tydligare sätt redan från start. Vilka behov ska webbplatsen uppfylla? Vilka användare och vilka resor ska den serva?

Edward har försökt undvika rollen som "bad cop". Synpunkter under produktionen handlar sällan om graden av kvalité, utan snarare om tillfällen då man kanske missat att träffa mitt i prick med en lösning. Och hittills har arbetskamraterna i alla fall inte revolterat.

“Finns en vilja att lära sig mer”

“Man slipper fråga sig själv om man missat någonting och kan lägga energin på annat.”
- Edward Peters

– Av det jag sett under min tid på byrån är kapaciteten och kunskapen väldigt hög och det finns dessutom en vilja att hela tiden lära sig mer. Det är helt avgörande och skapar ett väldigt kreativt arbetsklimat.

Att få en metod för kvalitetssäkringen underlättar för alla. Det säkerställer så klart kvalitén på leveranserna, men det friar också upp orosmoln i huvudena hos de som är involverade i projekten, berättar Edward.

– Där man tidigare kanske kliade sig i huvudet och var orolig över att missa "småsaker" har nu metoder och standarder satts upp. Man slipper fråga sig själv om man missat någonting och kan lägga energin på annat. Det skapar förutsättningar för mer kreativitet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?