Artikel

Medarbetarnas inlägg fick forma Kodameras upplägg

Jonas Sahlin
Jonas Sahlin10 november 2021

I samband med att coronapandemins restriktioner lättades så uppstod det på många arbetsplatser en diskussion kring hur man skulle jobba framöver. I ett av Kodameras team ledde den dialogen till att enskilda intervjuer genomfördes, som även ligger till grund för hur det interna arbetslandskapet ser ut idag.

Flera händer som pekar på en skärm

Våren 2020 förändrades de allra flestas verklighet drastiskt i och med att covid-19 började att spridas. I första hand för att människor insjuknade och dog, men också för att risken att föra smitta vidare innebar att många arbetsplatser hastigt fick stängas ner.

Kodamera var naturligtvis inget undantag: i över ett och ett halvt års tid jobbade de allra flesta hemifrån. I sensomras ljusnade dock situationen, restriktionerna lättade och plötsligt fanns möjligheten att återgå till kontoret. Men var det vad alla ville?
– Vi hade en stor inledande diskussion tillsammans, där vi bollade idéer, tankar och känslor kring pandemin, återgången och framtiden. I det samtalet märkte vi att det fanns de som pratade mer och de som pratade mindre, och vi vill ju att även de som pratar mindre ska få sagt det de vill säga. Då kom förslaget att sondera terrängen kring de här känslorna och tankarna, och det uppdraget landade på mitt bord, berättar Vigfus Valgeirsson, digital designer och utvecklare på Kodamera.

Mindmaps och matriser

Samtliga medlemmar i teamet bokades in för individuella samtal. Vigfus skapade sedan en mindmap utifrån de olika aspekter som fanns runt covid-19, och placerade ut kommentarer i de olika kategorierna. Vigfus presenterade sedan sina fynd i form av en matris, och några av slutsatserna var:

  • Under pandemin har de anställda varit måna om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hög utsträckning och därför arbetat hemifrån. Livspusslet har blivit enklare att lösa genom att jobba på distans
  • De allra flesta tycker att det fungerar bra att sköta arbete och kontakter digitalt, trots att det i vissa fall hade varit enklare att ses och lösa problemen tillsammans
  • Hemma kan man vara mer koncentrerad, avslappnad och lugn
  • Behovet av att träffas fysiskt varierar mellan de anställda, och det är just behovet som de flesta vill ska styra hur många dagar man kommer in snarare än något bestämt antal på förhand

Vigfus Valgeirsson sammanfattar:
– Det “nya normala” för oss är flexibilitet och att komma in vid behov. Det finns inga fasta dagar eller krav, och så lär det vara framöver. Det är klart att det alltid finns orosmoment med att jobba på distans, men så länge vi känner till dem så kan vi jobba med dem. Det vi kunde se var i alla fall att ingen mår dåligt av att jobba hemifrån, så eventuell oro kring det var obefogad.

Medarbetardriven organisation

Att ta beslut på det här sättet går också helt i linje med Kodameras medarbetardrivna förhållningssätt, påpekar Adam Evertsson, kundansvarig projektledare som gjort över ett decennium på företaget.
– Namnet på den här sortens arbetssätt är ju Teal, men jag anser att även om Jonas (Sahlin) blev introducerad till filosofin på en konferens för fyra, fem år sedan så har Kodamera alltid haft en väldigt platt organisation där man får fria tyglar att utforska och göra det man brinner för, om man kan tala för sin sak, säger han.

Att från en dag till en annan behöva anpassa sig till ett nytt sätt att jobba var dock inget som hände på Kodamera, meddelar Adam, eftersom man även sedan tidigare jobbade digitalt och även i viss utsträckning på distans.
– Det är klart att det blev en anpassning till läget då, och nu har vi ett nytt läge att anpassa oss till. I dialogen kring hur vi ska arbeta efter pandemin klingat av utgick vi från kollegorna, från oss som jobbar tillsammans på Kodamera, och satte den nya arbetsordningen utifrån det. Resultatet har blivit otroligt bra och produktivt, säger Adam Evertsson och fortsätter:
– Ibland är man inne en dag i veckan, ibland tre dagar, ibland inte alls. Det beror på hur man mår, hur ens veckoschema utanför arbetet ser ut, var och hur man anser sig jobba mest effektivt och vilka möten som vi har. Vill man ha ett möte på kontoret tillsammans med kollegorna så frågar man helt enkelt och tar det därifrån. Det nya sättet att jobba har i mina ögon blivit en win-win-situation, där vi mår mycket bättre, både som företag och som individer.
 

Vill du bli vår nästa kollega?

Vi är alltid intresserade av nya förmågor som kan spetsa våra team och göra oss ännu bättre. Hör av dig om du är nyfiken!

Jonas Sahlin

Jonas Sahlin

Kundansvarig/Partner

jonas@kodamera.se0734-25 25 02

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av vår vardag som kretsar kring skräddarsydda webblösningar och vårt medarbetardrivna arbetssätt.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter?