Tillsammans bryter vi ny mark.

Vi omvandlar analyser och strategi till digitala lösningar som ger effekt. Med noggranna förstudier, en flexibel support och ett riktigt vasst utvecklande däremellan erbjuder vi våra kunder trygghet och målanpassade produkter.
Innovationsdriven tjänstedesign

Innovationsdriven tjänstedesign

Den digitala världen är ett faktum och vi finns här för att guida er verksamhet till en ökad konkurrenskraft genom digitala tillämpningar. Vi hjälper er att hitta lösningar, producera dem samt förvalta och optimera dem. Förhoppningsvis under många år framöver.

Webbplatser och digital kommunikation

Webbplatser och digital kommunikation

Vi utvecklar webbplatser och tar fram strategier för publiceringar i digitala kanaler. Vi är vana vid höga krav på informationsarkitektur, arbets­flöde för redaktörer och möjligheterna att producera och presentera innehåll som engagerar målgrupper.

Förvaltning

Förvaltning

Vi har dedikerad personal som är experter på att förvalta webblösningar. De är ständigt tillgängliga och finns där när du behöver hjälp med din lösning så väl användarmässigt som tekniskt. 

All kompetens - hela vägen

Våra digitala lösningar skapas i symbios mellan teknik och mjuka värden. Allt vårt arbete grundar sig i ett verkligt problem och ett tydligt mål.

Strategi för rätt effekt

För att kunna välja rätt väg grundar vi vårt arbete i en kart­läggning av såväl behov som målgrupp. Rätt lösning kräver en strategi baserat på en grund­förståelse av uppgiften, en problem­formulering och ett mål med en mätbar effekt.

Kompetenser i symbios

De bästa lösningarna utvecklas när strategi, innehåll, design och teknik får verka i symbios. Därför kopplas alla våra kompetenser in redan vid steg ett. Tillsammans formar vi en kreativ och realistisk bild av vad som ska utvecklas.

Verkligheten ger svar

Rätt investering kräver rätt verklighetsbild, därför testar vi kontinuerligt våra lösningar tillsammans med de människorna som berörs. Responsen påverkar den fortsatta utvecklingen och säkerställer att vi befinner oss på rätt väg.

Frihet ger trygghet

Våra lösningar skapas i det etablerade ram­verket Drupal. Det innebär att vi levererar en körbar produkt med öppen källkod, utan licens­avgifter. Vi ingår inga oöverskådliga avtal utan arbetar med tät kommunikation och åter­kommande avstämningar.

Tillgänglighet för alla

Upplevelsen ska vara optimal oavsett besökarens läsförmåga eller vilken teknisk enhet som används. Alla våra produkter anpassar sig responsivt beroende på användarens skärmstorlek och på så vis når du alltid ut, idag och i framtiden.

Hållbar färdriktning

Strategin leder oss inte bara in på rätt väg utan pekar också ut en långsiktigt hållbar färdriktning. Vi säkerställer att produkten kan underhållas utifrån verksamhetens kapacitet och erbjuder såväl ett tekniskt som redaktionellt stöd för driften.

Några av våra expertområden